Montáže Čakovice - výroba a dodávky elektrických zařízení a elektrických ochran, SEL

Úvod Mapa stránek Kontakt
česky english version

Reference (archiv)

 

 

 

 

Dodávky staveb:

 

Rekonstrukce rozvodny 110/22 kV Neratovice
Dodávky stavební a technologické části rozvodny pro zákazníka Středočeská energetická a.s.
Realizace : 1999 – 2000

 

Rekonstrukce rozvodny 400 kV a 220 kV Přeštice
Kompletní rekonstrukce napájení vlastní spotřeby technologické části rozvodny pro zákazníka ČEPS a.s.
Realizace : 1998 – 2001

 

 

Dodávky technologických celků:

 

Dodávky souborů elektrických ochran rozvodny 110 kV a místního ovládání pro rekonstrukci TR 110 kV ŠKODA Mladá Boleslav , zákazník ŠKODA - ENERGO s.r.o.
Realizace:     2000 – 2001

 

Dodávky souborů elektrických ochran rozvodny 110 kV a místního ovládání pro stavbu TR 110/ 22 kV Říčany, zákazník PRE - mont , investor Středočeská energetická a.s.
Realizace:     2000

 

Dodávky souborů elektrických ochran a místního ovládání pro stavbu Rekonstrukce
TR 110/22 kV Tuchlovice, zákazník SVELIN - Elektro , investor Středočeská energetická a.s.
Realizace:     2000 – 2001

 

Dodávky souborů elektrických ochran bloků turbogenerátorů 55 MW, 16MW, 125MW a TR vlastní spotřeby a rozvodny 110 Kv včetně monitorovacího systému ochran Elektrárna Tisová, zákazník ČEZ a.s.

Realizace:     TG3 – 1999

                        TG2 – 2001

                        Transformátory vlastní spotřeby – 2002

                        TG1 – 2004

                        TG5 – 2005

                        TG6 – 2005

 

Dodávky souborů elektrických ochran bloků turbogenerátorů 55 MW, rozvodny 110 kV, paroplynových celků 122MW, včetně monitorovacího systému ochran SEL a ABB (SPACOM) a optických tras  Elektrárna Vřesová, zákazník Sokolovská uhelná a.s.

Realizace:     TG3 – 1999

                        TG4 – 2001

                        TG1 – 2002

                        TG2 – 2003

                        R110kV – 2004 (Kyslíkarna Linde, Rz. Vřesová, Jehličná, Lipnice)

                        TG21 – 2004

                        TG11 – 2005

                        TG22 – 2006

 

 

Dodávky souborů elektrických ochran turbogenerátorů 32 MW včetně monitorovacího systému ochran SEL  Elektrárna Synthesia Semtín Pardubice, zákazník Aliachem a.s.

Realizace:     TG11 – 1999

                        TG12 – 2001

                        TG13 – 2002

                       

 

Dodávky souborů elektrických ochran bloků turbogenerátorů 500 MW, rozvodny 400 kV, rozvodny 110kV a rozvoden vlastních spotřeb Elektrárna Mělník, zákazník ČEZ a.s.

 Realizace:    TG – 2000

                        R110kV - 2005

                        Vlastní spotřeba – 2005 – 2006

 

 

Dodávky souborů elektrických ochran bloků turbogenerátorů 55 MW, rozvodny 110 kV včetně monitorovacího systému ochran SEL Elektrárny Poříčí, zákazník ČEZ a.s.

Realizace:     TG3 – 2001

                        TG1 – 2003

                        TG2 – 2004

                        R110kV – 2005

                       

 

Dodávky souborů elektrických ochran bloku a MaR  turbogenerátoru 7,5MVA včetně monitorovacího systému  Cinergetika Ústí nad Labem, zákazník Cinergetika a.s.

Realizace:     TG3 – 2005

 

                       

Dodávky souborů elektrických ochran výrobních bloků a rozvoden včetně monitorovacího systému ochran pro  PVE Čierný Váh, zákazník Montáže Čakovice Bratislava a.s.

Realizace:     GM3 – 2005

                        GM4 – 2005

                        T2 – 2005

 

 

Dodávky souborů elektrických ochran rozvoden včetně monitorovacího systému ochran pro  VE Kostolná, zákazník Montáže Čakovice Bratislava a.s.

Realizace:     R110kV – 2005

Dodávky souborů elektrických ochran výrobních bloků a rozvoden včetně monitorovacího systému ochran pro  VE Orava, zákazník Montáže Čakovice Bratislava a.s.

Realizace:     TG1 – 2005

                        TG2 – 2005

                        R110kV – 2005

 

Dodávky souborů elektrických ochran výrobních bloků a rozvoden včetně monitorovacího systému ochran pro  VE Horná Streda, zákazník Montáže Čakovice Bratislava a.s.

Realizace:     G1 – 2005

                        G2 – 2005

                        TDS3 – 2005

 

 

Dodávky elektromontážních prací:

 

Eletromontáže nn pro technologickou linku v městě USSEL Francie, zákazník AXIS s.r.o.
Realizace: 2000

                     2005

 

Eletromontáže nn pro technologickou linku v městě St.Veith Rakousko, zákazník AXIS s.r.o.
Realizace: 2001

 

Šéfmontáž řídícího systému a elektrických ochran na VE AWASH Etiopie (2 x 16 MW), zákazník INGEA s.r.o., GDT ŠKODA ENERGO s.r.o.
Realizace: 1999 – 2000

 

Šéfmontáž řídícího systému a elektrických ochran na VE TIS ABBAY Etiopie (2 x 16 MW) , zákazník INGEA s.r.o., GDT ŠKODA ENERGO s.r.o.
Realizace: 2000

                     2001

                     2002

 

Elektromontáže nn a řídícího systému na VE Práčov, zákazník INGEA s.r.o., investor Východočeská energetika a.s.
Realizace: 2001

 

Elektromotáže kabeláže, rozvaděčů vlastní výroby a a řídících systémů pro akce METRO Praha, Jez Troja Praha, Ústření čistírna odpadních vod Praha , sanace po záplavách,
zákazník INGOS s.r.o.
Realizace: 2002

                     2003

 

Elektromontáž rozvaděčů a kabeláže NN a VN pro technologii odsíření kouřových plynů, elektrárna Vřesová, zákazník Fortum Engineering LTD FINSKO, investor Sokolovská uhelná a.s.
Realizace: 2002

 

 

 

Dodávky rozvaděčů pro ostatní odběratele:

 

Kromě výroby pro vlastní finalizaci produkují Montáže Čakovice zakázkově rozvaděče i pro ostatní montážní firmy. Kapacita produkce je cca 200 rozvaděčových polí nebo skříní ročně.

 

Rozvaděče řídících skříní pro TR 220 kV Bezděčín , zákazník ELV a.s. Brno, investor SČE a.s.
Realizace: 1999

 

Rozvaděče elektrických ochran pro akci JE Temelín, zákazník EZ Praha, investor ČEZ a.s.
Realizace: 1999

 

Dodávka rozvaděčů DŘT pro rozvodny 110 kV Medzibrod a Budkovce ( SR), investor SSE Žilina a.s.
Realizace: 2000

 

Dodávka a šéfmontáž rozvaděče NN pro blok 3,5 MW, Ocaňa - Španělsko, exportér Škoda Energo a.s.
Realizace: 2001

 

Přístrojové skříně elektrických ochran a DŘT pro rekonstrukci Rz 110 kV Milín, zákazník Svelim s.r.o, investor STE a.s.
Realizace: 2002

 

Ovládací skříně
pro rozvaděče VN systém Siemens - rozvodny 22 kV Stříbro a Říčany, zákazník Siemens s.r.o. Brno,
pro rozvaděče VN systém Alstom - rozvodna 22 kV Praha - Prosek, zákazník ALSTOM CZECH s.r.o.
Realizace: 1999 až 2002

 

 

Dodávky pro kolektory inženýrských sítí:

 

Dodávky technologických celků silnoproud a MaR pro soustavu nově budovaných kolektorů Praha Centrum ( KC1, KC1A, Příkopy ), zákazník SUBTERRA a.s.
Realizace: 1998 – 2002

 

Rekonstrukce technologických celků silnoproud a MaR pro kolektorové úseky Rudolfinum, Nová radnice, Barrandov, Modřany-Komořany a Měcholupy-Petrovice .
zákazník: Kolektory Praha

Realizace: 1999 – 2002

 

Rekonstrukce technologických celků silnoproud a MaR pro kolektorové úseky Václavské náměstí
zákazník: Kolektory Praha

Realizace: 2003

 

Rekonstrukce technologických celků silnoproud a MaR pro kolektorové úseky Měcholupy a Petrovice
zákazník: Kolektory Praha

Realizace: 2004 – 2005

 

Rekonstrukce technologických celků silnoproud a MaR pro kolektorové úseky Radotín a Ruzyně
zákazník: Kolektory Praha

Realizace: 2004

 

Rekonstrukce technologických celků silnoproud a MaR pro kolektorové úseky a kolektorové podchody Jižní město
zákazník: NAVATYP a.s.

Realizace: 2005

 

Rekonstrukce technologických celků silnoproud a MaR pro kolektorové úseky Řepy
zákazník: Ingea s.r.o.

Realizace: 2004

 

Rekonstrukce technologických celků silnoproud a MaR pro kolektorové podchody KD11, KD8, K3, K16
zákazník: Kolektory Praha

Realizace: 2004

 

Rekonstrukce technologických celků silnoproud a MaR pro kolektorové podchody KD11, KD8, K3, K16
zákazník: Kolektory Praha

Realizace: 2004

 

 

 

Nasazení produktů SEL:

 

 

SOKOLOVSKÁ UHELNÁ a.s        Nasazení distančních ochran SEL 321 v R 110 kV

                                                           Generátorové ochrany + monitoring ochran SEL a ABB

 

ČEPS a.s                                             Nasazení distančních ochran SEL 321 a SEL421  pro sítě

                                                            200 a 400 kV

 

VČE a.s.                                              Nasazení distančních ochran SEL 321 na linkách 110 kV

 

ČEZ a.s. El. Mělník                            Nasazení ochran SEL pro blok 500 MW, generátorové

                                                            ochrany, ochrany transformátorů a linek, optokomunikace,

                                                            monitorovací systém ochran

 

ČEZ a.s. El. TISOVÁ                         Nasazení ochran SEL pro blok TG3 a TG2, generátorové

                                                            ochrany, ochrany transformátorů a linek, optokomunikace,

                                                            monitorovací systém ochran

 

ČEZ a.s. El. POŘÍČÍ                          Nasazení ochran SEL pro blok TG3, generátorové ochrany,

                                                            ochrany transformátorů a linek, optokomunikace,

                                                            monitorovací systém ochran

 

ALIACHEM a.s.                                Nasazení ochran SEL pro blok TG11, generátorové ochrany,

Divize SYNTHESIA                          optokomunikace, monitorovací systém ochran

 

 

ORGREZ  Praha a.s                           Nasazení SEL 300G jako nadvýkonové ochrany vedení uzlu

                                                            400 kV

 

ŠKOENERGO s.r.o                           Nasazení distančních ochran SEL 321 na linkách 110 kV

 

LIHOVAR Kojetín a.s.                      Nasazení generátorové ochrany na teplárně, ochrany pro

                                                            linky 22 kV

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naše služby

  • Dodávky staveb v oblasti energetiky a inženýrských sítí
  • Dodávky kompletních systémů pro kolektory
  • Dodávky rekonstrukcí rozvoden VVN, VN
  • Projekty v oblasti elektráren, rozvoden
  • Dodávky souborů ochran pro energetiku
  • Dodávky a montáže řídících systémů a systémů MaR
  • Výpočty nastavení ochran SEL, ABB, SIEMENS, AREVA
  • Zkoušky, uvádění do provozu včetně revizních zpráv
  • Servisní činnost a periodické revize

Rychlý kontakt

Sídlo  Ke Stadionu 855/22
196 21 Praha 9 - Čakovice
   
GPS:    50°8'51.700"N
14°31'24.124"E
   
Tel  +420 283 933 045
E-mail  mcp@mcpcentr.cz
Web  www.montazecakovice.cz

 

Dotazník


Copyright © MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o. | redakční systém a SEO