O společnosti

Na základě smlouvy o výhradním zastoupení společnosti SEL, Inc. (SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, INC.; Pullman, WA, USA) pro ČR a SR poskytuje společnost MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o. všechny služby spojené s aplikací produktů SEL tj. projekty, poradenství, uvádění do provozu a servis.

Nově strojní dodavatelský program společnosti zahrnuje oblast komunální a průmyslové energetiky s důrazem na ochranu životního prostředí, dále je zaměřen na ekologizace, rekonstrukce a modernizace stávajících energetických provozů včetně generálních oprav jejich technologických zařízení. Návrhy potřebných technologií včetně projektového a konstrukčního zpracování dodávek, montáží a uvedení zařízení do provozu.

Společnost MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o. zahájila činnost v roce 1993. Společnost je inženýrsko - dodavatelsko - montážní a své hlavní aktivity zaměřuje na projektování, výrobu, dodávky a instalace pro energetiku, průmysl a budovy.

K uvedeným technologiím dodává společnost veškeré příslušenství a doplňky dle potřeb provozovatele, poskytuje záruky a zajišťuje záruční i pozáruční servis. Způsob dodávek od kusové formy až po dodání díla „na klíč“.

  • Úprava a čištění vod
  • Technologické zařízení pro kotelny, teplárny a výtopny
  • Tepelné výměníky a kondenzátory
  • Tlakové nádoby
  • Ocelové konstrukce
  • Potrubí
  • Chemické čištění vnitřních povrchů technologických zařízení

HISTORIE2019

Založení divize strojní

2007

Ochrany SEL na JEMO (blok 1,2)

1998

Instalace prvních ochran SEL v ČR + SR

1997

Založení společnosti MCPROJEKT s.r.o.

1997

Zastoupení společnosti SEL pro ČR a SR

1993

Založení společnosti MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o.

Certifikace

Systém managementu kvality

Společnost používá systém kvality zavedený podle mezinárodně uznávané normy ČSN EN ISO 9001:2015 pro projektování, engineering, služby, výrobu a montáž souborů pro napájení, řízení a chránění v energetice, průmyslu a zařízení budov.

Systém environmentálního managementu

Na základě současného celosvětového trendu byl v roce 2006 zaveden a certifikován systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2015.

Systém řízení bezpečnosti práce

Zavedením systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve shodě se specifikací ISO 45001:2018, umožňuje naší společnosti řídit rizika práce a zlepšovat úroveň organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Naše společnost úzce spolupracuje s projekční firmou MC Projekt s.r.o. Pracovníci této společnosti pro nás zajišťují komplexní projektové a konzultační služby v elektroenergetice.


Podrobněji na mcprojekt.cz