Montáže Čakovice - výroba a dodávky elektrických zařízení a elektrických ochran, SEL

Úvod Mapa stránek Kontakt
česky english version
Reference

Reference

Seznam realizovaných akcí od založení firmy v roce 1993 zahrnuje kontrakty pro více než 130 lokalit na území ČR, SR, a dále Egypta, Etiopie, Francie, Rakouska, Španělska, Pákistánu a Peru.

 

Vybrané akce
                   Heslo                               Popis                Zákazník           Investor    Realizace
Kolektory Nové Butovice, st. 4.16 Vybudování nové rozvodny pro Kolektory Praha -Nové Butovice, st. 4.16; VÚ16, VÚ17 a VÚ18 Hlavní město Praha - KP Trigema Building, a.s. 2015
Modernizace rozvodny Lipnice R22 kV Rekonstrukce kobek R22 kV vč. ŘS na rozvodně 22 kV Lipnice 30 kobek Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. Sokolovská uhelná,   právní nástupce a.s. 2015
 Oprava NN a MaR  Oprava NN a MaR kolektoru Barrandov 9. st.  Hlavní město Praha - KP  Hlavní město Praha - KP  2015
 Air Products Carrington, UK  Nasazení a zkoušky  ochran SEL v UK   Air Products Carrington,       UK   Air Products  Carrington, UK  2015
RS 22kV - ŘS Montáž a uvedení do provozu nových telemechanik v RS 22kV PREdistribuce, a.s. PREdistribuce, a.s. 2015 - průběžně
RS 22kV - realizace optické komunikace

Převod stávající modemové komunikace V23 (ŘS a ochrany) v RS 22kV na optickou - nasazení SEL-3505 jako protocol gateway 

PREdistribuce, a.s. PREdistribuce, a.s. 2015 - průběžně
Multifunkční ústředny DR

Vybavení 6-ti distribučních rozvoden RTU,PQ měření, koncentrátory dat RTAC SEL-3505, GPRS/EDGE přenos dat protokolem IEC-60870-5-104 na ED Dukla do HMI SICAM PAS CC

Veolia Energie ČR, a.s. Veolia Energie ČR, a.s. 2015
Vodní dílo Bakov/Jizerou

Rekonstrukce elektrické silové části jezu- generální dodavatel stavby, vypracování projektové dokumentace, výroba a instalace rozváděčů, instalace ŘS, uvedení do provozu.

Povodí Labe, s.p.

Povodí Labe, s.p.

2014

Zkušební nasazení ŘS a ochran - PREdistribuce RS 22kV

Nasazení ŘS SEL-2240 AXION, ochran SEL-751/A, komunikační protokoly na dispečink: TG800, IEC 60870-5-104.

PREdistribuce, a.s.

PREdistribuce, a.s.

2014

Decentralizace ŘS kolektory Barrandov

Vypracování projektové dokumentace, výroba a instalace rozváděčů, instalace ŘS, uvedení do provozu.

Kolektory Praha a.s.

Kolektory Praha a.s.

2014

Rekonstrukce MVE - Josefův Důl

Generální dodavatel, zpracování projektové dokumentace, výroba a dodávka rozváděčů vn, nn včetně řídícího systému, HMI a ochran SEL, výpočty a parametrizace, dodávka generátoru, turbíny, stavební úpravy.

Povodí Labe, s.p.

Povodí Labe, s.p.

2013

EMĚ II, R 6kV

Výpočty nastavení, parametrizace, sekundární zkoušky ochran SEL-551.

AF  Consult Czech Republic s.r.o.

ČEZ, a.s.

2013

Integrovaná komunikační optická síť SONET (SDH)

Dodávka, instalace, parametrizace a zprovoznění  SEL-ICON (SONET).

Kolektory Praha a.s.

Kolektory Praha a.s.

2013

Rozvodna 143, 144  6kV Momentive Sokolov

Dodávka ochran SEL-701, SEL-351A  včetně výpočtů nastavení, parametrizace, sekundárních zkoušek.

EFACEC

Momentive Sokolov

2013

Kolektory Praha

Oprava a optimalizace rozvodů NN, MaR a rozvoden v kolektoruŘepy II, Lužiny, Nové Butovice.

Kolektory Praha a.s.

Kolektory Praha a.s.

2013

Stavba M13, rozvodny TSN

Dodávka ochran SEL-751A včetně výpočtů nastavení, parametrizace, sekundárních zkoušek. 

Elmont ES+KA, s.r.o.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

2013

Rozvodny 400kV, ČEPS, a.s. 

Dodávky distančních ochran SEL-421 včetně parametrizace, sekundárních zkoušek v rozvodnách Mírovka, Bezděčín,  Babylon, Malešice, Lískovec, Chodov.

SAG Česko, a.s                   SAG Elektrovod, a.s.      EGEM,s.r.o                             EMG Energo, s.r.o.              ASE, s.r.o.

ČEPS, a.s.

2013 - 2014

TR Milín, obnova ŘS a ochran

Generální dodavatel - vypracování projektové dokumentace, výpočty ochran.

ČEPS, a.s.

ČEPS Invest, a.s.

2012 - 14

Dalkia Kolín

Dodávka ochran SEL pro TG4, výpočty nastavení, parametrizace. Projektová dokumentace, realizace montážních prací, uvedení do provozu.

Dalkia, a.s.

Dalkia, a.s.

2012

Rekonstrukce rozvodny "Anežka"

Vypracování projektové dokumentace,dodávka, montáž technologie (ochrany SEL vč. ŘS, HMI InTouch).

SEF, s.r.o

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

2011 - 12

Elektrárna Tisová

Dodávka a instalace nadproudových ochran SEL, HMI včetně výpočtů a parametrice. 

I&C Energo, a.s.

ČEZ, a.s.

2011 - 12

Rekonstrukce kolektorů Západ, II. etapa

Výroba a instalace rozváděčů, kompletní rekonstrukce technologie kolektorů vč. ŘS

INGEA, spol. s r.o.

Hlavní město Praha, 

2011 - 12

Rekonstrukce kolektorů Ďáblice, Černý Most

Výroba a instalace rozváděčů, kompletní rekonstrukce technologie kolektorů vč. ŘS.

Kolektory Praha a.s.

Hlavní město Praha, 

2011 - 12

TR Horní Životice

Dodávka a instalace distančních ochran SEL včetně výpočtů a parametrice.

ASE, s.r.o.

ČEPS, a.s.

2011 - 12

SUAS - přeložka inženýrských sítí, stavba L67

Dodávka a instalace nadproudových ochran SEL 751 včetně výpočtů a parametrice. 

Elmont ES+KA, s.r.o.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

2011

Elektrárna Mělník

Dodávka a instalace distančních ochran SEL, HMI včetně výpočtů a parametrice V987, V182, V1585, V348, revize.

ASE, s.r.o.

ČEZ, a.s.

2011

Rozvodna Důl Jiří

Dodávka a instalace motorových ochran SEL včetně výpočtů a parametrice.

Elmont ES+KA, s.r.o.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

2011

Dodávka distribučního rozvaděče nn Novomoskevskaja

Výroba a dodávka distribučního rozvaděče MCC, projektová dokumentace.

Siemens  Industrial Turbomachinery s.r.o.

Siemens  Industrial Turbomachinery s.r.o.

2011

Rekonstrukce MVE Rudolfov

Zpracování projektové dokumentace, výroba a dodávka rozváděčů vn, nn včetně řídícího systému, HMI a ochran SEL, výpočty a parametrizace, oprava vinutí generátoru, stavební úpravy.

Metrostav, a.s.

Povodí Labe, s.p.

2011 - 12

Rozvodny 400kV, ČEPS, a.s. 

Dodávky distančních ochran SEL-421 včetně výpočtů, parametrizace, sekundárních zkoušek v rozvodnách Chotějovice, Albrechtice, Výškov, Kletné, Hradec u Kadaň

ASE, s.r.o.                              EMG, s.r.o.                            Energo, s.r.o.

ČEPS, a.s.

2010 - 12

Modernizace obchodního, kontrolního a bilančního měření v lokalitě Tisová

Rekonstrukce měření na elektrárně Tisová. Projektová dokumentace, dodávka měničů a kabelového vedení, parametrizace a uvedení do provozu.

ČEZ, a.s.

ČEZ, a.s.

2010

Rekonstrukce rozvodny R8.1 – ÚTT a přívodního vedení 6kV

Dodávka a rekonstrukce rozvodny R8.1. Projektová dokumentace, dodávka rozvodny a kabelového vedení, dodávka ochran, parametrizace a uvedení do provozu.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

2009 - 10

Tp Tupá - mozaika Roger

Dodávka mozaikového tabla Roger.

Montáže Čakovice Bratislava a.s.

 

2009

Oprava trasy C kolektoru Václavské náměstí

Dodávka, montáž a uvedení do provozu stavebních objektů SO602, SO603, SO605  na stavbě  "Oprava trasy C Kolektoru Václavské náměstí" Projektová dokumentace, dodávka materiálu a ŘS, parametrizace a uvedení do provozu.

NAVATYP GROUP a.s.

Hlavní město Praha, 

2009

Oprava trasy C kolektoru Václavské náměstí

Dodávka, montáž a uvedení do provozu provozních souborů PS06 a PS07 na stavbě  "Oprava trasy C Kolektoru Václavské náměstí".

Subterra a.s.

Hlavní město Praha, 

2009

Kolektor Václavské náměstí - trasa B

Dodávka, montáž a uvedení do provozu stavebních objektů SO602, SO603, SO605 a provozních souborů PS03 a PS04 na stavbě č. 0187  "Kolektor  Václavské náměstí - trasa B".

Subterra a.s.

Hlavní město Praha, 

2009

Rozvodny Pískovec a Marie

Modernizace elektro ochran na rozvodnách Pískovec a Marie, stavba č. K80.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

2009

MVE Předměřice

Rekonstrukce MVE Předměřice - dodávky rozváděčů, montážní práce, kabeláže

INGEA, spol. s r.o.

 

2009

Rozvodna VSII - SU

Dodávka a montáž ochran SEL, včetně uvedení do provozu.

Siemens s.r.o.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

2008

MVE Nymburk

Rekonstrukce MVE Nymburk - dodávky rozváděčů, montážní práce, kabeláže.

INGEA, spol. s r.o.

 

2009

Briketárna - SU 

Dodávka ochran SEL pro rozvodnu Briketárna, Projektová dokumentace, dodávka komunikačního procesoru, včetně montážních prací a zkoušek, uvedení do provozu.

Siemens s.r.o.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

2008

Oprava rozváděčů na kolektorech oblasti Východ

Rekonstrukce a optimalizace silových a slaboproudých (MaR) rozváděčů vč. úpravy rozvodů a prací s tímto spojených na stavbě Kolektor Černý Most II. 1.st.

Kolektory Praha a.s.

 

2008

Rekonstrukce ochran rozvodny 00BBA ETI

Rekonstrukce ochran rozvodny 00BBA na Elektrárně Tisová. Projektová dokumentace, dodávka ochran, parametrizace a uvedení do provozu.

ČEZ, a.s.

ČEZ, a.s.

2009

Točivé redukce a modernizace rozvoden na VSII

Dodávka točivých redukcí a modernizace rozvoden na výměníkové stanici VSII vč. rekonstrukce řídících systémů elektro a technologického řídícího systému. Projektová dokumentace, dodávka zařízení, dodávka ochran, parametrizace a uvedení do provozu.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

2008-9

Rekonstrukce kolektoru ČM II, stavba 1.2

Oprava a optimalizace rozvodů NN, MaR a rozvoden v kolektoru ČM II., 1.st. funk. celek 1.2.

Kolektory Praha a.s.

 

2008

EPO - rekonstrukce rozvoden R6.1 a R6.0 

Dodávka rozváděče ochran a úpravy rozváděčů pro rekonstrukci rozvodny EPO  včetně projektové dokumentace.

Bohemia Müller s.r.o.

ČEZ, a.s.

2008

EPO - rekonstrukce rozvoden R6.1 a R6.0 

Dodávka rozváděče ochran a úpravy rozváděčů pro rekonstrukci rozvodny EPO  včetně projektové dokumentace.

Bohemia Müller s.r.o.

ČEZ, a.s.

2007 - 8

Modernizace přenosových cest PPC Vítkov

Modernizace stávající hlavní a záložní přenosové cesty mezi elektrárnou PPC Vřesová a rozvodnou 220 kV Vítkov. Projektová dokumentace, dodávka přenosových zařízení PCM, dodávka ochran, parametrizace a uvedení do provozu.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

2007

TR Mírovka

Výměna distančních ochran D400 na vedeních V420, V422 a KSP400 v TR Mírovka, včetně vyhotovení projektové dokumentace.

ČEPS, a.s.

ČEPS, a.s.

2007

TR Babylon

Výměna stávajících distančních ochran na vedeních V450, V451, KSP a V470 v R 400 kV Babylon, včetně vyhotovení projektové dokumentace.

ČEPS, a.s.

ČEPS, a.s.

2007

JE Mochovce - výměna ochran

Rekonstrukce elektrických ochran pro JE Mochovce. Projektová dokumentace, dodávka ochran, parametrizace a uvedení do provozu celkem 4. elektrických bloků 220MW. 

Montáže Čakovice Bratislava a.s.

SE, a.s. EMO

2007-9

AGC Chudeřice

Výroba rozváděčů a montáž provozních souborů PS30, PS31, PS32 a PS70 v transformovně 110/35 kV AGC Chudeřice.

Siemens s.r.o.

AGC Automotive Czech a.s.

2007

R Čechy Střed - výměna ŘS

Dodávky a montáže související s výměnou řídícího systému na R Čechy Střed.

ČEZ Distribuce, a.s.

ČEZ Distribuce, a.s.

2007

Řepy II - rekonstrukce

MaR vybavení a projektová dokumentace MaR kolektorové stavby Řepy II.

INGEA, spol. s r.o.

Kolektory Praha, a.s.

2006-7

Parní kondenzační turbína TG6 - Štětí

Kompletní dodávka souborů DPS 30 - Ochrany 110kV a DPS 31 - Ochrany TG6 pro rekonstrukci rozvodny 110 kV. 

Siemens s.r.o.

Mondi Packaging Paper Štětí a.s.

2006

Kolektor Vodičkova

Dodávky a montáže provozních souborů PS-02, PS-03, PS-05, PS-06 a PS-10 v rámci stavby Kolektor centrum I.A - trasa Vodičkova.

Subterra a.s.

Kolektory Praha, a.s.

2007-8

VE Orava

Dodávka rozváděčů ochran a zařízení monitorovacího systému ochran.

Montáže Čakovice Bratislava a.s.

 

2005

 

 

 

 

 

ČEPS

 

 

 

 

ČEZ a.s., EMĚ, EPO, ETI,

 

 

 

 

Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.

 

 

 

 

První elektro

 

 

 

 

Slovenské elektrárny

 

 

 

 

 Naše služby

  • Dodávky staveb v oblasti energetiky a inženýrských sítí
  • Dodávky kompletních systémů pro kolektory
  • Dodávky rekonstrukcí rozvoden VVN, VN
  • Projekty v oblasti elektráren, rozvoden
  • Dodávky souborů ochran pro energetiku
  • Dodávky a montáže řídících systémů a systémů MaR
  • Výpočty nastavení ochran SEL, ABB, SIEMENS, AREVA
  • Zkoušky, uvádění do provozu včetně revizních zpráv
  • Servisní činnost a periodické revize

Rychlý kontakt

Sídlo  Ke Stadionu 855/22
196 21 Praha 9 - Čakovice
   
GPS:    50°8'51.700"N
14°31'24.124"E
   
Tel  +420 283 933 045
E-mail  mcp@mcpcentr.cz
Web  www.montazecakovice.cz

 

Dotazník


Copyright © MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o. | redakční systém a SEO