Služby

Výroba

Při řešení výroby uplatňujeme bohaté zkušenosti z oboru, používáme kvalitní materiály a dbáme na dodržování technických a bezpečnostních norem a předpisů. Také bereme ohled na to, aby žádná z aktivit společnosti neovlivnila negativně životní prostředí.

Elektrická zařízení

Disponujeme vlastní výrobou rozvaděčů, zkušebnou, montážními kapacitami, programátory, zkušebními a revizními techniky.

Strojní zařízení

Pro výrobu, odzkoušení a kompletizaci velkých strojních celků využíváme kromě našich výrobních prostor i výrobní haly našich partnerů po celé ČR.