Montáže Čakovice - výroba a dodávky elektrických zařízení a elektrických ochran, SEL

Úvod Mapa stránek Kontakt
česky english version

Systém managementu kvality

Základním nástrojem pro zajištění stabilní úrovně kvality produktů společnosti je systém řízení kvality. Společnost používá systém kvality zavedený podle mezinárodně uznávané normy ČSN EN ISO 9001:2009 pro projektování, engineering, služby, výrobu a montáž souborů pro napájení, řízení a chránění v energetice, průmyslu a zařízení budov.

V rámci kontrolních nástrojů systému managementu kvality naše společnost trvale zabezpečuje kvalitu při realizaci všech produktů na jednotlivých rozhranních procesů výroby. Dokumentace systému řízení kvality prokazuje, že stanovené realizační procesy jsou v souladu s požadavky uvedené normy.

Organizace se trvale zaměřuje na požadavky zákazníka a standardně provádí:

 • přezkoumání vstupní technické a obchodní dokumentace dodané odběratelem nebo provozovatelem
 • nastavení kontrolních mechanismů a nápravných opatření při odstraňování neshod před zahájením jednotlivých procesů výroby
 • stanovení odpovědnosti a kompetencí pracovníků na jednotlivých pozicích
 • předepsaná měření a zkoušky podle technické dokumentace a konkrétních požadavků uživatele aktualizovaných zejména při uvádění energetických celků do provozu
 • standardní dodávky projekční, konstrukční a průvodní dokumentace, protokolů o provedených kontrolních měřeních a zkouškách, osvědčení o jakosti výrobků a výchozí revize při realizačním procesu odevzdání díla zástupci zákazníka.

Účinnost systému kvality je pravidelně sledována a monitorována při interních auditech a ve zprávách managementu kvality. Nezávislá kontrolní hodnocení integrovaného systému řízení jsou prováděna certifikační organizací 1x ročně (dozorovým auditem).

Politika integrovaného systému řízení


Certifikát systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009

 Naše služby

 • Dodávky staveb v oblasti energetiky a inženýrských sítí
 • Dodávky kompletních systémů pro kolektory
 • Dodávky rekonstrukcí rozvoden VVN, VN
 • Projekty v oblasti elektráren, rozvoden
 • Dodávky souborů ochran pro energetiku
 • Dodávky a montáže řídících systémů a systémů MaR
 • Výpočty nastavení ochran SEL, ABB, SIEMENS, AREVA
 • Zkoušky, uvádění do provozu včetně revizních zpráv
 • Servisní činnost a periodické revize

Rychlý kontakt

Sídlo  Ke Stadionu 855/22
196 21 Praha 9 - Čakovice
   
GPS:    50°8'51.700"N
14°31'24.124"E
   
Tel  +420 283 933 045
E-mail  mcp@mcpcentr.cz
Web  www.montazecakovice.cz

 

Dotazník


Copyright © MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o. | redakční systém a SEO