O společnosti

Systém řízení bezpečnosti práce

Zavedením systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve shodě se specifikací OHSAS 18001:2007, umožňuje naší společnosti řídit rizika práce a zlepšovat úroveň organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vedení společnosti si uvědomuje, že zavedení systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle specifikace OHSAS 18001:2007 a jeho certifikaci je třeba chápat jako začátek určitého procesu, který bude nutno nadále udržovat a rozvíjet.

Společnost se zavazuje:

  • trvale zlepšovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • plnit příslušné právní předpisy BOZP a další požadavky, které jsou na společnost kladeny nebo k jejichž plnění se přihlásila
  • zamezovat ohrožení a s tím spojeným rizikům (identifikovat a řídit své chování a jeho vlivy na bezpečnost práce) a používat bezpečnější technologie s minimem výskytu rizik
  • stanovovat cíle a programy pro neustálé zlepšování systému řízení bezpečnosti práce
  • prohlubovat povědomí zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a komunikovat s veřejností v oblasti BOZP (požadujeme a podporujeme aktivní zapojení všech našich pracovníků).
  • uplatňovat vysoké nároky na bezpečnost práce u subdodavatelů a snižovat náklady vzniklé v důsledku úrazů, havárií a nehod

Politika integrovaného systému řízení


Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008